+

Κίνα - Δημοκρατία > Επαρχία Χουνάν (1912 - 1949)

Ποικιλία
5
Αναγραφόμενη Αξία
Έτος10c20c$1Έτος
10c/★
10c/✿
20c$11922
 - 20c/Br.20
20c/Br.T
20c/Cu.20
20c/Cu.T
 - 1919
10c -  - 1915
10c/Br
10c/Cu
 -  - 1912
Νομισματικό Σύστημα: 1 Γιουάν = 10 Γιάο = 100 Φέν = 1000 κάσ
10c - 10 Κάς
20c - 20 Κάς
$1 - 1 Δολάριο
uCoin