+

Κολομβία > Leprosarium Coinage (1901 - 1928)

Έτος1c1 p/m2c2½c5c5 p/m10c10 p/m20c50cΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 50c1928
1c - 2c - 5c - 10c -  - 50c1921
 - 1 p/m -  -  - 5 p/m - 10 p/m -  - 1907
 -  -  - 2½c5c - 10c - 20c50c1901
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
1 p/m - 1 Πέσο (Παπικό νόμισμα)
2c - 2 Σεντάβος
2½c - 2½ Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
5 p/m - 5 Πέσος (Παπικό νόμισμα)
10c - 10 Σεντάβος
10 p/m - 10 Πέσος (Παπικό νόμισμα)
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
uCoin