+

Κολομβία > Δημοκρατία της Νέας Γρανάδας (1847 - 1858)

Ποικιλία
10
Έτος½d¼R1d½R2d1R2R8R10R$1$2$5$10Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  - 1859
½d¼R1d - 2d -  -  -  - $1$2$5$101858
½d - 1d - 2d -  -  -  - $1$2$5$10/d
$10/w
1857
½d¼R1d - 2d -  -  -  - $1 -  - $101856
½d¼R1d - 2d -  -  -  - $1 -  - $101855
½d - 1d - 2d -  -  -  -  -  -  - $101854
½d¼R1d½R2d1R2R -  -  -  -  - $101853
 - ¼R - ½R - 1R2R -  -  -  -  -  - 1852
 - ¼R - ½R - 1R2R - 10R -  -  -  - 1851
 - ¼R - ½R -  - 2R - 10R -  -  -  - 1850
 - ¼R -  -  -  - 2R - 10R -  -  -  - 1849
½d - 1d -  -  - 2R - 10R -  -  -  - 1848
½d - 1d -  - 1R2R8R10R -  -  -  - 1847
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
½d - ½ Ντεσίμο
1d - 1 Ντεσίμο
2d - 2 Ντεσίμος
¼R - ¼ Ρεάλ
½R - 1/2 Ρεάλ
1R - 1 Ρεάλ
2R - 2 Ρεάλ
8R - 8 Ρεάλ
10R - 10 Ρεάλ
$1 - 1 Πέσο
$2 - 2 Πέσος
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
uCoin