+

Κολομβία > Δημοκρατία της Κολομβίας (1911 - 1989)

Ποικιλία
71
Έτος1c2c5c10c20c25c50c$1$2$2½$5$10$20$50Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $5$10$20$501989
 -  -  -  -  -  -  -  - $2 - $5$10$20$501988
 -  -  -  -  -  -  -  - $2 - $5 - $20$501987
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $5 - $20$501986
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $5$10$20 - 1985
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $20 - 1984
 -  -  -  -  -  -  -  - $2 - $5$10 -  - 1983
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  - $5$10$20 - 1982
 -  -  -  -  -  -  - $1$2 - $5$10 -  - 1981
 -  -  - 10c - 25c50c$1$2 - $5 -  -  - 1980
 -  - 5c - 20c25c50c$1$2 -  -  -  -  - 1979
1c - 5c10c20c - 50c$1$2 -  -  -  -  - 1978
1c - 5c10c20c - 50c$1$2 -  -  -  -  - 1977
1c - 5c10c20c - 50c$1 -  -  -  -  -  - 1976
1c - 5c10c20c - 50c$1 -  -  -  -  -  - 1975
1c - 5c10c20c - 50c$1 -  -  -  -  -  - 1974
1c - 5c10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1973
1c - 5c10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1972
1c - 5c10c20c
20c/gap
 - 50c -  -  -  -  -  -  - 1971
1c - 5c10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1970
1c - 5c10c/O
10c/U
20c/O
20c/U
 - 50c -  -  -  -  -  -  - 1969
1c - 5c10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1968
1c - 5c10c20c - 50c$1 -  -  -  -  -  - 1967
1c - 5c10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1966
1c2c5c10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1965
1c - 5c10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1964
1c - 5c10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1963
1c - 5c10c -  - 50c -  -  -  -  -  -  - 1962
1c - 5c10c -  - 50c -  -  -  -  -  -  - 1961
1c - 5c10c -  - 50c -  -  -  -  -  -  - 1960
1c2c5c10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1959
1c/Br
1c/NiSt
 - 5c10c -  - 50c -  -  -  -  -  -  - 1958
1c/Br
1c/NiSt
 - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1957
1c - 5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1956
 - 2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1955
1c - 5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1954
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1953
1c2c5c10c/Ag
10c/CuNi
20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1952
1c -  - 10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1951
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1950
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1949
1c/Br
1c/CuNi
2c - 10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1948
1c2c - 10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1947
1c2c5c/Br
5c/CuNi
10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1946
1c - 5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1945
1c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1944
1c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1943
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1942
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1941
 -  -  - 10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1940
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1939
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1938
 -  -  - 10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1937
1c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1936
1c2c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1935
 -  -  - 10c -  - 50c -  -  -  -  -  -  - 1934
1c2c5c - 20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1933
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  -  - 1932
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  -  - 1931
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $5 -  -  - 1930
 -  -  -  -  -  -  -  -  - $2½$5 -  -  - 1929
 -  -  -  -  -  -  -  -  - $2½$5 -  -  - 1928
 -  -  -  -  -  -  -  -  - $2½$5 -  -  - 1927
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $5 -  -  - 1926
 -  -  -  -  -  -  -  -  - $2½$5 -  -  - 1925
 -  - 5c -  -  -  -  -  - $2½$5
$5/gap
$10 -  - 1924
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  - $5 -  -  - 1923
 -  - 5c - 20c - 50c
50c/R
 -  -  - $5 -  -  - 1922
1c2c5c - 20c - 50c
50c/R
 -  -  - $5 -  -  - 1921
1c2c5c10c20c -  -  -  - $2½$5 -  -  - 1920
1c2c5c -  -  - 50c -  - $2½$5/M
$5/SB
$10 -  - 1919
1c2c5c -  -  - 50c -  -  - $5 -  -  - 1918
 -  -  -  -  -  - 50c
50c/R
 -  -  - $5 -  -  - 1917
 -  -  -  -  -  - 50c
50c/R
 -  -  -  -  -  -  - 1916
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  -  - 1915
 -  -  - 10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1914
 -  -  - 10c20c - 50c -  - $2½$5 -  -  - 1913
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  -  - 1912
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1911
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
2c - 2 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
$2 - 2 Πέσος
$2½ - 2,5 Πέσος
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
$20 - 20 Πέσος
$50 - 50 Πέσος
uCoin