+

Κολομβία > Συνομοσπονδία Γρεναδίνης (1858 - 1863)

Ποικιλία
6
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος¼d½d¼R1d½R2R$1$2$10$20Έτος
¼d - ¼R - ½R2R -  - $10 - 1862
¼d½d¼R -  -  - $1 - $10 - 1861
¼d½d¼R1d -  - $1$2$10 - 1860
 - ½d¼R1d -  - $1$2$10$201859
 -  -  -  -  -  -  -  - $10 - 1858
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
¼d - ¼ Ντεσίμο
½d - ½ Ντεσίμο
1d - 1 Ντεσίμο
¼R - ¼ Ρεάλ
½R - 1/2 Ρεάλ
2R - 2 Ρεάλ
$1 - 1 Πέσο
$2 - 2 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
$20 - 20 Πέσος
uCoin