+

Κολομβία > Δημοκρατία της Νέας Γρανάδας (1813 - 1849)

Ποικιλία
78
Έτος¼R½R1R2R8R1P2P16PΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 16P1849
¼R½R -  -  -  -  - 16P1848
¼R½R -  -  -  -  - 16P1847
¼R½R1R2R8R1P2P16P1846
¼R½R1R2R8R - 2P16P1845
¼R½R1R2R8R1P2P16P1844
¼R½R1R2R8R - 2P16P1843
¼R½R - 2R8R1P2P16P1842
¼R½R1R2R8R -  - 16P1841
¼R½R1R2R8R1P - 16P1840
¼R½R1R2R8R1P - 16P1839
¼R½R1R - 8R1P2P16P1838
¼R - 1R - 8R1P - 16P1837
¼R -  -  - 8R -  -  - 1821
 -  -  - 2R8R -  -  - 1820
 -  - 1R2R8R -  -  - 1819
Νομισματικό Σύστημα: 1 escudo = 2 peso = 16 reals
¼R - ¼ Ρεάλ
½R - 1/2 Ρεάλ
1R - 1 Ρεάλ
2R - 2 Ρεάλ
8R - 8 Ρεάλ
1P - 1 Πέσο
2P - 2 Πέσος
16P - 16 Πέσος
uCoin