+

Κονγκό Ανεξάρτητο Κράτος > Κράτος του ελεύθερου Κονγκό (1885 - 1908)

Έτος1c2c5c10c20c50c1F2F5FΈτος
 -  - 5c10c20c -  -  -  - 1908
 -  - 5c10c20c -  -  -  - 1906
 -  -  -  -  - 50c1F2F5F1896
 -  - 5c10c - 50c1F2F5F1894
 -  -  -  -  - 50c1F2F5F1891
 -  -  - 10c -  -  -  -  - 1889
1c2c5c10c -  -  -  -  - 1888
1c2c5c10c - 50c1F2F5F1887
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1c - 1 Σεντίμ
2c - 2 Σεντίμς
5c - 5 Σεντίμς
10c - 10 Σεντίμς
20c - 20 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
uCoin