+

Νήσοι Κουκ > Συνδεδεμένο κράτος (1972 - 2019)

Ποικιλία
14
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c20c50c$1$2$5Έτος
 -  -  - 10c20c50c$1$2$52015
1c2c5c10c20c50c$1/Bim
$1/CuNi
$2 - 2010
 -  -  -  -  -  - $1$2$52003
 -  - 5c10c20c50c$1$2$51994
 -  - 5c10c20c50c/fish
50c/turtle
$1$2$51992
 -  - 5c10c20c50c$1$2$51988
 -  - 5c10c20c50c$1$2$51987
1c2c5c10c20c50c$1 -  - 1983
1c2c5c - 20c - $1 -  - 1979
1c2c5c10c20c50c$1 -  - 1977
1c2c5c10c20c50c$1 -  - 1976
1c2c5c10c20c50c$1 -  - 1975
1c2c5c10c20c50c$1 -  - 1974
1c2c5c10c20c50c$1 -  - 1973
1c2c5c10c20c50c$1 -  - 1972
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$2 - 2 Δολάρια
$5 - 5 Δολάρια
uCoin