+

Κόστα Ρίκα > Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα (1896 - 1950)

Ποικιλία
2
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος5c10¢10c25¢50¢C1C2C5C10C20Έτος
 -  -  -  -  - 25¢50¢C1C2 -  -  - 1948
 -  - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  - 1947
 -  - 10¢ - 25¢ -  -  -  -  -  - 1946
 -  -  -  -  - 25¢ -  -  -  -  -  - 1945
 -  -  -  -  - 25¢ -  -  -  -  -  - 1944
 -  - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  - 1943
 - 5¢/Br
5¢/CuNi
 - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  - 1942
 -  - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  - 1941
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1940
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1938
 -  -  -  -  - 25¢50¢C1 -  -  -  - 1937
 -  - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  - 1936
 -  -  -  -  - 25¢50¢C1 -  -  -  - 1935
 -  - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  - 1929
 -  -  -  -  -  -  -  - C2 -  -  - 1928
 -  -  -  -  -  -  -  - C2 -  -  - 1926
 -  -  -  -  - 25¢ -  -  -  -  -  - 1924
 -  - 10¢ -  -  -  - C2 -  -  - 1922
 -  - 10¢ -  -  -  - C2 -  -  - 1921
 -  - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  - 1920
 -  - 5c - 10c -  -  -  -  -  -  - 1919
 -  - 5c - 10c - 50¢ -  -  -  -  - 1918
 -  - 5c - 10c/Ag
10c/Br
 - 50¢ -  -  -  -  - 1917
 -  -  -  -  -  -  -  - C2 -  -  - 1916
 -  -  -  -  -  -  -  - C2 -  -  - 1915
 -  - 10¢ -  - 50¢ -  -  -  -  - 1914
 -  - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  - 1912
 -  - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  - 1910
 -  - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  - 1905
 -  -  -  -  - 50¢ -  -  -  -  - 1903
 -  -  -  -  -  - 50¢ -  -  -  -  - 1902
 -  -  -  -  -  -  -  - C2C5C10C201900
 -  -  -  -  -  -  -  -  - C5C10C201899
 -  -  -  -  -  -  -  - C2 - C10C201897
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κολόν = 100 σεντίμος
 - 2 Σεντίμος
 - 5 Σεντίμος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
10¢ - 10 Σεντίμος
25¢ - 25 Σεντίμος
50¢ - 50 Σεντίμος
C1 - 1 Κολόν
C2 - 2 Κολόνες
C5 - 5 Κολόνες
C10 - 10 Κολόνες
C20 - 20 Κολόνες
uCoin