+

Κόστα Ρίκα > Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα (1865 - 1895)

Ποικιλία
4
Έτος¼c1c5c10c25c50c$1$2$5$10$20Έτος
 -  -  -  - 25c -  -  -  -  -  - 1893
 -  - 5c10c25c -  -  -  -  -  - 1892
 -  - 5c10c25c50c -  -  -  -  - 1890
 -  - 5c10c25c50c -  -  -  -  - 1889
 -  - 5c10c25c50c -  -  -  -  - 1887
 -  - 5c10c25c50c -  -  -  -  - 1886
 -  - 5c -  - 50c -  -  -  -  - 1885
 -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  - 1880
 -  -  -  -  -  -  - $2 - $10 - 1876
 -  - 5c10c25c50c -  - $5 -  - 1875
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1874
 -  -  -  -  -  -  -  - $5 - $201873
 -  - 5c10c - 50c$1 -  - $10 - 1872
 -  - 5c -  -  - $1 -  - $10 - 1871
 -  - 5c10c - 50c -  - $5$10 - 1870
 -  - 5c -  -  -  -  - $5 -  - 1869
 - 1c - 10c -  - $1$2$5 -  - 1868
 - 1c -  -  - 50c - $2$5 -  - 1867
 - 1c -  -  - 50c$1$2 -  -  - 1866
¼c1c5c10c25c50c -  -  -  -  - 1865
 -  -  -  - 25c - $1 -  -  -  - 1864
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
¼c - ¼ Σεντάβο
1c - 1 Σεντάβο
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
$2 - 2 Πέσος
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
$20 - 20 Πέσος
uCoin