+

Γιουγκοσλαβία > Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας (1918 - 1941)

Ποικιλία
10
Έτος5p10p25p50p1D2D10D20D50DΈτος
 -  - 25p50p1D2D/big
2D/sm
10D20D50D1938
 -  -  -  -  -  -  -  - 50D1932
 -  -  -  -  -  - 10D20D - 1931
 -  -  - 50p1D2D - 20D - 1925
5p10p25p -  -  -  -  -  - 1920
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δηνάριο = 100 Παρα
5p - 5 Πάρα
10p - 10 Πάρα
25p - 25 Πάρα
50p - 50 Πάρα
1D - 1 Δηνάριο
2D - 2 Δηνάρια
10D - 10 Δηνάρια
20D - 20 Δηνάρια
50D - 50 Δηνάρια
uCoin