+

Κούβα > Δημοκρατία της Κούβας (1962 - 2018)

Ποικιλία
2
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c20c25c50c$1$3$5Έτος
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  - 2019
 -  - 5c10c20c25c50c$1 -  - 2018
1c - 5c/5
5c/V
10c20c - 50c$1 -  - 2017
1c - 5c/5
5c/V
10c20c - 50c$1/Br
$1/Ni
 -  - 2016
1c/1
1c/I
 - 5c -  -  -  - $1 -  - 2015
1c - 5c -  -  -  - $1 -  - 2014
1c/1
1c/I
 - 5c/5
5c/V
10c -  -  - $1 -  - 2013
1c -  -  -  -  -  - $1/Br
$1/Ni
 -  - 2012
1c2c5c - 20c -  -  -  -  - 2010
 -  - 5c/5
5c/V
10c20c -  -  -  -  - 2009
1c - 5c/5
5c/V
10c20c25c -  -  -  - 2008
1c/1Al
1c/1Cu
1c/I
 - 5c/5
5c/V
 - 20c25c50c$1 -  - 2007
1c/1
1c/I
 - 5c/5
5c/V
 - 20c25c -  -  -  - 2006
1c/1
1c/I
 -  -  - 20c -  -  -  -  - 2005
1c - 5c/5
5c/V
 -  -  -  -  -  -  - 2004
1c/1
1c/I
 - 5c/5
5c/V
10c20c25c -  -  -  - 2003
1c/1-Al
1c/1-Cu
1c/I-Al
 - 5c/5
5c/V
10c20c25c50c$1$3 - 2002
1c/1
1c/I
 - 5c/5
5c/V
 -  - 25c - $1/Br
$1/Ni
 -  - 2001
1c/Al
1c/Cu
 - 5c10c - 25c - $1 -  - 2000
 -  - 5c10c -  -  -  -  - $51999
1c - 5c -  - 25c - $1 -  - 1998
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  - 1996
 -  -  -  -  -  -  -  - $3 - 1995
 -  - 5c10c - 25c50c$1/Br
$1/Ni
 -  - 1994
 -  -  -  -  -  -  - $1$3 - 1992
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  - 1991
 -  -  -  -  -  -  -  - $3 - 1990
 -  - 5c/CuNi
5c/St
10c/CuNi-17
10c/CuNi-21
10c/St
 - 25c/CuNi
25c/St
50c$1/Br
$1/CuNi
 -  - 1989
1c/1Al
1c/1CuNi
1c/I
 - 5c10c - 25c - $1 -  - 1988
1c -  -  -  -  -  - $1 -  - 1987
1c2c -  -  -  -  - $1 -  - 1986
1c2c -  -  -  -  - $1 -  - 1985
1c2c -  -  -  -  - $1 -  - 1984
1c2c -  -  -  -  - $1 -  - 1983
1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1982
1c - 5c
5c/5
10c
10c/10
 - 25c
25c/25
50c$1 -  - 1981
 -  -  -  - 20c -  -  -  -  - 1980
1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1979
1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1978
1c - 5c - 20c -  -  -  -  - 1972
1c - 5c - 20c -  -  -  -  - 1971
1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1970
1c -  -  - 20c -  -  -  -  - 1969
 -  - 5c - 20c -  -  -  -  - 1968
1c - 5c -  -  -  -  -  -  - 1966
1c - 5c -  -  -  -  -  -  - 1963
 -  -  -  - 20c -  -  -  -  - 1962
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
2c - 2 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
$3 - 3 Πέσος
$5 - 5 Πέσος
uCoin