+

Κύπρος > Κυπριακή Δημοκρατία (1983 - 2007)

Έτος½c1c2c5c10c20c50cΈτος
 - 1c2c5c10c20c50c2004
 - 1c2c -  -  -  - 2003
 -  -  -  - 10c - 50c2002
 -  -  - 5c - 20c - 2001
 - 1c2c5c10c20c50c1998
 - 1c2c -  -  - 50c1996
 - 1c2c5c10c20c50c1994
 - 1c2c5c10c20c50c1993
 - 1c2c5c10c20c - 1992
 - 1c2c5c10c20c50c1991
 - 1c2c5c10c20c - 1990
 -  -  -  -  - 20c - 1989
 - 1c2c5c10c20c - 1988
 - 1c - 5c -  -  - 1987
 - 1c2c5c10c20c - 1985
½c1c2c5c10c20c - 1983
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Σεντ
½c - 1/2 Σέντ
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
uCoin