+

Κύπρος > Βασιλιάς Γεώργιος Ε' (1911 - 1936)

Έτος¼p½p1p4½p9p18pΈτος
 - ½p1p -  -  - 1934
 - ½p1p -  -  - 1931
 - ½p1p -  -  - 1930
 - ½p1p -  -  - 1927
¼p -  -  -  -  - 1926
¼p½p1p -  -  - 1922
 -  -  - 4½p9p18p1921
 -  -  -  - 9p - 1919
 -  -  -  - 9p18p1913
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σελίνι = 9 Πιάστρες
¼p - ¼ Πιάστρα
½p - 1/2 Πιάστρα
1p - 1 Πιάστρα
4½p - 4½ Πιάστρες
9p - 9 Πιάστρες
18p - 18 Πιάστρες
uCoin