+

Βοημία και Μοραβία > Προτεκτοράτο της Βοημίας και Μοραβίας (1939 - 1945)

Έτος10h20h50h1KΈτος
10h20h50h1K1944
10h20h50h1K1943
10h20h50h1K1942
10h20h50h1K1941
10h20h50h - 1940
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Χέλερ
10h - 10 Χέλλερς
20h - 20 Χέλλερς
50h - 50 Χέλλερς
1K - 1 Κορούνα (Κορώνα)
uCoin