+

Τσεχία > Τσεχική Δημοκρατία (1993 - 2019)

Ποικιλία
16
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50KčΈτος
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2019
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2018
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2017
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2016
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2015
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2014
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2013
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2012
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2011
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2010
 -  -  - 1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2009
 -  - 50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2008
 -  - 50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2007
 -  - 50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2006
 -  - 50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2005
 -  - 50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2004
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2003
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2002
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2001
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč2000
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč1999
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč1998
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč1997
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč1996
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč1995
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč1994
10h20h50h1Kč2Kč5Kč10Kč20Kč50Kč1993
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Χέλερ
10h - 10 Χέλλερς
20h - 20 Χέλλερς
50h - 50 Χέλλερς
1Kč - 1 Κορούνα (Κορώνα)
2Kč - 2 Κορούνι (Κορώνες)
5Kč - 5 Κορούν (Κορώνες)
10Kč - 10 Κορούν (Κορώνες)
20Kč - 20 Κορούν (Κορώνες)
50Kč - 50 Κορούν (Κορώνες)
uCoin