+

Ντάνζιγκ > Ελεύθερη Πόλη του Ντάνζιγκ (1923 - 1939)

Έτος1p2p5p10p½G1G2G5G10GΈτος
1p2p -  -  -  -  -  -  - 1937
 -  -  -  -  -  -  - 5G10G1935
 -  - 5p10p½G1G2G5G/kirch
5G/port
 - 1932
1p -  -  -  -  -  -  -  - 1930
1p -  -  -  -  -  -  -  - 1929
 -  - 5p -  -  -  -  -  - 1928
 -  -  -  - ½G -  - 5G - 1927
1p2p -  -  -  -  -  -  - 1926
1p2p5p10p½G1G2G5G - 1923
Νομισματικό Σύστημα: 1 Γκούλντεν = 100 Πφένιγκ
1p - 1 Πφένινγκ
2p - 2 Πφένινγκ
5p - 5 Πφένινγκ
10p - 10 Πφένινγκ
½G - 1/2 Γκούλντεν
1G - 1 Γκούλντεν
2G - 2 Γκούλντεν
5G - 5 Γκούλντεν
10G - 10 Γκούλντεν
uCoin