+

Δανία > Βασιλεύς Χριστιανός Ι' (1912 - 1947)

Ποικιλία
6
Έτος1o2o5o10o25o½KR1KR2KR10KR20KRΈτος
 - 2o - 10o25o - 1KR -  -  - 1947
1o -  - 10o25o - 1KR -  -  - 1946
1o2o5o10o25o - 1KR -  -  - 1945
1o2o5o10o25o - 1KR -  -  - 1944
1o2o5o10o25o - 1KR -  -  - 1943
1o2o5o10o25o - 1KR -  -  - 1942
1o2o5o10o/CuNi
10o/Zn
25o - 1KR2KR -  - 1941
1o2o5o10o25o½KR1KR2KR -  - 1940
1o2o5o10o25o½KR1KR2KR -  - 1939
1o2o5o10o25o - 1KR2KR -  - 1938
1o2o5o10o25o -  -  -  -  - 1937
1o2o5o10o25o - 1KR2KR -  - 1936
1o2o5o10o25o - 1KR -  -  - 1935
1o2o5o10o25o - 1KR -  -  - 1934
1o -  - 10o25o -  -  -  -  - 1933
1o2o5o - 25o -  -  -  -  - 1932
 - 2o - 10o -  - 1KR -  -  - 1931
1o2o5o - 25o - 1KR -  -  - 1930
1o2o5o10o25o - 1KR -  -  - 1929
1o2o5o -  -  -  -  -  -  - 1928
1o2o5o -  -  -  -  -  -  - 1927
1o2o - 10o25o½KR1KR2KR -  - 1926
 -  -  - 10o25o½KR1KR2KR -  - 1925
 -  -  - 10o25o½KR1KR2KR -  - 1924
1o2o5o10o -  -  -  -  -  - 1923
1o -  - 10o25o -  -  -  -  - 1922
1o2o5o10o25o -  -  -  -  - 1921
1o2o5o10o25o -  -  -  -  - 1920
1o/Br
1o/Fe
2o/Br
2o/Fe
5o/Br
5o/Fe
10o25o -  -  -  -  - 1919
1o2o5o10o25o -  -  -  -  - 1918
1o2o5o10o25o -  -  - 10KR20KR1917
1o2o5o10o25o - 1KR2KR - 20KR1916
1o2o - 10o25o - 1KR2KR - 20KR1915
 - 2o5o10o25o -  -  -  - 20KR1914
1o2o5o - 25o -  -  - 10KR20KR1913
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Όρ
1o - 1 Ορ
2o - 2 Ορ
5o - 5 Ορ
10o - 10 Ορ
25o - 25 Ορ
½KR - 1/2 Κορώνα
1KR - 1 Κρόνε (Κορώνα)
2KR - 2 Κρόνερ (Κορώνες)
10KR - 10 Κρόνερ (Κορώνες)
20KR - 20 Κρόνερ (Κορώνες)
uCoin