+

Δανία > Ρίξντάλερ Ρίξμοντ (1854 - 1873)

Ποικιλία
6
Έτος½Sk1Sk4Sk16Sk½Rd1Rd2RdΈτος
 -  - 4Sk -  -  -  - 1874
 -  - 4Sk -  -  -  - 1873
 - 1Sk4Sk -  -  - 2Rd1872
 - 1Sk4Sk -  -  - 2Rd1871
 - 1Sk4Sk -  -  -  - 1870
 - 1Sk4Sk -  -  -  - 1869
½Sk -  -  -  -  - 2Rd1868
 - 1Sk4Sk -  -  -  - 1867
 -  -  -  -  -  - 2Rd1864
 - 1Sk -  -  -  - 2Rd1863
 - 1Sk -  -  -  -  - 1860
 -  -  - 16Sk -  -  - 1858
½Sk -  - 16Sk -  -  - 1857
 - 1Sk4Sk16Sk -  - 2Rd1856
 -  -  -  - ½Rd1Rd2Rd1855
 -  - 4Sk - ½Rd1Rd2Rd1854
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρίξνταλερ = 96 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
½Sk - ½ Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
1Sk - 1 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
4Sk - 4 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
16Sk - 16 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
½Rd - ½ Ρίξνταλερ
1Rd - 1 Ρίξνταλερ
2Rd - 2 Ρίξνταλερ
uCoin