+

Δανία > Ριξντάλερ (1750 - 1812)

Ποικιλία
19
Έτος½Sk1Sk2Sk3Sk4Sk1/15Sp8Sk12Sk¼Sp24Sk½Kr32Sk½Sp1Kr1SpΈτος
 - 1Sk - 3Sk -  -  - 12Sk -  -  -  -  -  -  - 1812
 -  - 2Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1811
 -  - 2Sk/n
2Sk/o
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1810
 - 1Sk2Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1809
 - 1Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1808
 -  -  -  - 4Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1807
 -  - 2Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1805
 -  - 2Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1801
 -  -  -  -  - 1/15Sp -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1799
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1798
 -  -  -  -  - 1/15Sp -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1797
 -  -  -  -  - 1/15Sp -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1796
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1795
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½Sp -  - 1786
 -  - 2Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1785
 -  - 2Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1784
 -  - 2Sk - 4Sk - 8Sk -  - 24Sk -  -  -  -  - 1783
 - 1Sk2Sk -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1782
 -  - 2Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1781
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1780
 - 1Sk2Sk -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1779
 -  - 2Sk -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1778
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1777
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1776
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 32Sk/l
32Sk/r
 -  -  - 1775
 -  -  -  -  -  - 8Sk -  -  -  -  -  -  -  - 1773
½Sk1Sk -  -  -  -  -  -  -  - ½Kr -  - 1Kr1Sp1771
 -  -  -  -  -  -  -  - ¼Sp -  -  - ½Sp/d
½Sp/w
 - 1Sp1769
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1768
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1767
 - 1Sk -  - 4Sk -  -  -  - 24Sk -  -  -  - 1Sp/B
1Sp/DIA
1Sp/IHW
1764
 - 1Sk -  -  -  - 8Sk/F5
8Sk/FV
 -  - 24Sk -  -  -  -  - 1763
½Sk1Sk -  -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1762
 - 1Sk2Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1761
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1759
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1758
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1757
 -  - 2Sk -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1756
½Sk1Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1755
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1753
½Sk1Sk -  -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1751
 -  - 2Sk -  -  -  -  -  - 24Sk -  -  -  -  - 1750
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σπεσιεντάλερ = 96 Σκίλλινγκ
½Sk - ½ Σκίλλινγκ
1Sk - 1 Σκίλλινγκ
2Sk - 2 Σκίλλινγκ
3Sk - 3 Σκίλλινγκ
4Sk - 4 Σκίλλινγκ
8Sk - 8 Σκίλλινγκ
12Sk - 12 Σκίλλινγκ
24Sk - 24 Σκίλλινγκ
32Sk - 32 Σκίλλινγκ
½Kr - 1/2 Κορώνα
1Kr - 1 Κρόνε (Κορώνα)
1/15Sp - 1/15 Σπεσιεντάλερ
¼Sp - ¼ Σπεσιεντάλερ
½Sp - ½ Σπεσιεντάλερ
1Sp - 1 Σπεσιεντάλερ
uCoin