+

Δανία > Βασίλισσα Μαργκρέτ Β' (1973 - 1988)

Έτος5o10o25o1KR5KR10KRΈτος
 -  -  - 1KR -  - 1989
5o10o25o1KR5KR10KR1988
5o10o25o1KR5KR10KR1987
5o10o25o1KR5KR - 1986
5o10o25o1KR5KR10KR1985
5o10o25o1KR5KR10KR1984
5o10o25o1KR5KR10KR1983
5o10o25o1KR5KR10KR1982
5o10o25o1KR5KR10KR1981
5o10o25o1KR5KR - 1980
5o10o25o1KR5KR10KR1979
5o10o25o1KR5KR - 1978
5o10o25o1KR5KR - 1977
5o10o25o1KR5KR - 1976
5o10o25o1KR5KR - 1975
5o10o25o1KR5KR - 1974
5o10o25o1KR5KR - 1973
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Όρ
5o - 5 Ορ
10o - 10 Ορ
25o - 25 Ορ
1KR - 1 Κρόνε (Κορώνα)
5KR - 5 Κρόνερ (Κορώνες)
10KR - 10 Κρόνερ (Κορώνες)
uCoin