+

Ντζιμπουτί > Δημοκρατία του Τζιμπουτί (1977 - 2017)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1F2F5F10F20F50F100F250F500FΈτος
 -  -  - 10F20F50F100F -  - 2017
 -  -  - 10F20F50F -  -  - 2016
 -  -  - 10F -  - 100F -  - 2013
 -  -  -  -  -  -  - 250F - 2012
 -  -  - 10F20F50F100F - 500F2010
 -  -  - 10F20F50F100F -  - 2007
 -  -  - 10F -  - 100F -  - 2004
 -  -  - 10F -  -  -  -  - 2003
1F2F5F10F20F50F100F - 500F1999
1F2F5F10F20F50F100F - 500F1997
1F2F - 10F20F -  -  -  - 1996
 -  - 5F10F20F50F100F - 500F1991
 -  - 5F10F - 50F -  - 500F1989
 -  - 5F - 20F50F -  -  - 1986
 -  -  - 10F20F50F -  -  - 1983
 -  -  -  - 20F50F -  -  - 1982
1F2F5F10F20F50F100F -  - 1977
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
50F - 50 Φράγκα
100F - 100 Φράγκα
250F - 250 Φράγκα
500F - 500 Φράγκα
uCoin