+

Δομινικανή Δημοκρατία > Δομινικανή Δημοκρατία (1937 - 2017)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c25c$1$5$10$25Έτος
 -  -  -  -  - $1 -  -  - 2017
 -  -  -  -  - $1$5$10$252016
 -  -  -  -  - $1 - $10$252015
 -  -  -  -  - $1 -  -  - 2014
 -  -  -  -  -  - $5$10$252010
 -  -  -  -  - $1/Br
$1/St
$5/⊂
$5/⊄
$10$252008
 -  -  -  -  -  - $5$10 - 2007
 -  -  -  -  - $1$5$10$252005
 -  -  -  -  - $1$5 -  - 2002
 -  -  -  -  - $1 -  -  - 2000
 -  -  -  -  - $1 -  -  - 1997
 -  -  -  -  - $1 -  -  - 1993
 -  -  -  -  - $1/new
$1/old
 -  -  - 1992
 -  - 10c25c - $1 -  -  - 1991
 -  -  - 25c -  -  -  - 1990
 - 5c10c25c -  -  -  - 1989
1c5c10c25c -  -  -  - 1987
1c5c10c25c$1 -  -  - 1986
1c5c10c25c$1 -  -  - 1984
 - 5c10c25c$1 -  -  - 1983
1c5c10c25c$1 -  -  - 1981
1c5c10c25c$1 -  -  - 1980
1c5c10c25c$1 -  -  - 1979
1c5c10c25c$1 -  -  - 1978
1c - 10c -  -  -  -  - 1975
 - 5c - 25c -  -  -  -  - 1974
 -  - 10c -  -  -  -  - 1973
1c5c - 25c -  -  -  -  - 1972
1c5c -  -  -  -  -  -  - 1971
1c -  -  -  -  -  -  - 1968
 -  - 10c25c -  -  -  - 1967
1c5c10c25c -  -  -  - 1961
 -  -  - 25c -  -  -  - 1960
1c5c10c -  -  -  -  - 1959
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1957
1c5c10c25c -  -  -  -  - 1956
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1955
 -  - 10c -  -  -  -  -  - 1953
1c - 10c25c$1 -  -  - 1952
1c5c10c25c -  -  -  - 1951
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1949
1c -  - 25c -  -  -  - 1947
1c5c10c25c -  -  -  - 1944
1c - 10c25c -  -  -  -  - 1942
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1941
1c5c10c25c - $1 -  -  - 1939
1c5c10c25c -  -  -  - 1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
 - 1/2 Πέσο
$1 - 1 Πέσο
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
$25 - 25 Πέσος
uCoin