+

Δομινικανή Δημοκρατία > Δομινικανή Δημοκρατία (1844 - 1897)

Ποικιλία
2
Έτος1c1¼c2½c¼R5c10c20c50c½P1Fr1P5FrΈτος
 -  -  -  -  - 10c20c - ½P - 1P - 1897
 -  -  -  - 5c10c - 50c - 1Fr - 5Fr1891
 - 1¼c2½c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1888
 - 1¼c2½c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1882
1c - 2½c - 5c -  -  -  -  -  -  - 1877
 -  -  - ¼R -  -  -  -  -  -  -  - 1848
 -  -  - ¼R -  -  -  -  -  -  -  - 1844
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντίμος
1c - 1 Σεντάβο
1¼c - 1¼ Σεντάβο
2½c - 2½ Σεντάβος
5c - 5 Σεντέσιμος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντέσιμος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντέσιμος
¼R - ¼ Ρεάλ
½P - 1/2 Πέσο
1Fr - 1 Φράγκο
1P - 1 Πέσο
5Fr - 5 Φράγκα
uCoin