+

Πορτογαλικό Τιμόρ > Πατάκα (1886 - 1957)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος10a20a50a$1Έτος
10a - 50a - 1951
10a - 50a - 1948
10a20a50a - 1945
 -  -  - $11894
 -  -  - $11890
 -  -  - $11886
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πατάκα = 100 Αβός
10a - 10 Αβός
20a - 20 Αβός
50a - 50 Αβός
$1 - 1 Πατάκα
uCoin