+

Ανατολικό Τιμόρ > Λαοκρατική Δημοκρατία (2003 - 2017)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c25c50c100c200cΈτος
 - 5c - 25c - 100c200c2017
 - 5c - 25c50c -  - 2013
1c5c10c25c50c100c - 2012
 - 5c10c25c50c -  - 2011
 - 5c10c -  -  -  - 2010
 - 5c10c25c50c -  - 2006
1c5c10c25c50c -  - 2005
1c5c10c25c50c -  - 2004
1c5c10c25c50c -  - 2003
1c - 1 Σεντάβο
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
100c - 100 Σεντάβος
200c - 200 Σεντάβος
uCoin