+

Ισημερινός > Δημοκρατία του Εκουαδόρ (1872 - 1918)

Ποικιλία
24
Έτος½c1c2c2½c½d5c1d10c2dS/. ½S/. 1S/. 10Έτος
 -  -  -  -  - 5c - 10c -  -  -  - 1918
 -  -  - 2½c - 5c -  -  -  -  -  - 1917
 -  -  -  -  -  - 1d - 2d -  -  - 1916
 -  -  -  - ½d - 1d - 2d -  -  - 1915
 -  -  -  -  -  -  -  - 2d -  -  - 1914
 -  -  -  - ½d - 1d - 2d -  -  - 1912
½c1c2c -  - 5c -  -  -  -  -  - 1909
 -  -  -  - ½d - 1d -  -  -  -  - 1905
 -  -  -  - ½d - 1d -  -  -  -  - 1902
 -  -  -  -  -  - 1d -  -  -  - S/. 101900
 -  -  -  - ½d - 1d -  -  -  - S/. 101899
 -  -  -  - ½d -  -  -  -  - S/. 1 - 1897
 -  -  -  -  -  -  -  - 2d - S/. 1 - 1896
 -  -  -  -  -  -  -  - 2d - S/. 1 - 1895
 -  -  -  - ½d - 1d - 2d -  -  - 1894
 -  -  -  - ½d - 1d - 2d -  -  - 1893
 -  -  -  -  -  - 1d - 2d - S/. 1 - 1892
 -  -  -  -  -  -  -  - 2d - S/. 1 - 1891
½c1c -  -  -  - 1d - 2d - S/. 1 - 1890
 -  -  -  -  -  - 1d - 2d - S/. 1 - 1889
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 - 1888
 - 1c -  - ½d -  -  -  -  -  -  - 1886
½c1c -  - ½d - 1d - 2dS/. ½S/. 1 - 1884
 - 1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1872
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σούκρε = 100 Σεντάβος
½c - ½ Σεντάβο
1c - 1 Σεντάβο
2c - 2 Σεντάβος
2½c - 2½ Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
½d - ½ Ντεσίμο
1d - 1 Ντεσίμο
2d - 2 Ντεσίμος
S/. ½ - ½ Σούκρε
S/. 1 - 1 Σούκρε
S/. 10 - 10 Σούκρες
uCoin