+

Αίγυπτος > Δημοκρατία της Αιγύπτου (1953 - 1958)

Ποικιλία
12
Έτος1m5m10m5Pt10Pt20PtΈτος
1m5m10m -  -  - ١٣٧٧١٣٧٧
1m/Lo
1m/S
5m10m5Pt10Pt - ١٣٧٦١٣٧٦
1m/Lo
1m/S
1m/So
5m10m5Pt10Pt20Pt١٣٧٥١٣٧٥
1m/S
1m/So
5m10m/L
10m/S
 - 10Pt - ١٣٧٤١٣٧٤
1m/S
1m/So
5m10m -  -  - ١٣٧٣١٣٧٣
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Πιάστρες = 1000 Μιλιέμς
1m - 1 Μιλί(ε)μ
5m - 5 Μιλί(ε)μ
10m - 10 Μιλί(ε)μ
5Pt - 5 Πιάστρες
10Pt - 10 Πιάστρες
20Pt - 20 Πιάστρες
uCoin