+

Αίγυπτος > Βασίλειο της Αιγύπτου (1922 - 1952)

Ποικιλία
6
Έτος½m1m2m2½m5m10m2Pt5Pt10Pt20Pt50Pt100PtΈτος
 - 1m -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٥٠١٩٥٠
 - 1m -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٤٧١٩٤٧
 - 1m -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٤٥١٩٤٥
 -  -  -  -  -  - 2Pt -  -  -  -  - ١٩٤٤١٩٤٤
 -  -  -  - 5m10m -  -  -  -  -  - ١٩٤٣١٩٤٣
 -  -  -  -  -  - 2Pt -  -  -  -  - ١٩٤٢١٩٤٢
 -  -  -  - 5m10m -  -  -  -  -  - ١٩٤١١٩٤١
 -  -  -  -  -  - 2Pt5Pt10Pt20Pt -  - ١٩٣٩١٩٣٩
½m1m/Br
1m/CuNi
2m - 5m/Br
5m/CuNi
10m/Br
10m/CuNi
 -  -  - 20Pt50Pt100Pt١٩٣٨١٩٣٨
 -  -  -  -  -  - 2Pt5Pt10Pt20Pt -  - ١٩٣٧١٩٣٧
 - 1m -  - 5m10m -  -  -  -  -  - ١٩٣٥١٩٣٥
 - 1m - 2½m5m10m - 5Pt10Pt20Pt -  - ١٩٣٣١٩٣٣
½m1m -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٣٢١٩٣٢
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20Pt50Pt100Pt١٩٣٠١٩٣٠
½m1m2m - 5m10m2Pt5Pt10Pt20Pt/Ag
20Pt/Au
50Pt100Pt١٩٢٩١٩٢٩
½m1m2m - 5m10m -  -  -  -  -  - ١٩٢٤١٩٢٤
 -  -  -  -  -  - 2Pt5Pt10Pt20Pt/Au
20Pt/Ag
50Pt - ١٩٢٣١٩٢٣
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100Pt١٩٢٢١٩٢٢
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Πιάστρες = 1000 Μιλιέμς
½m - 1/2 μιλιεμ
1m - 1 Μιλί(ε)μ
2m - 2 Μιλιέμς
2½m - 2,5 μιλιεμ
5m - 5 Μιλί(ε)μ
10m - 10 Μιλί(ε)μ
2Pt - 2 Πιάστρες
5Pt - 5 Πιάστρες
10Pt - 10 Πιάστρες
20Pt - 20 Πιάστρες
50Pt - 50 Πιάστρες
100Pt - 100 Πιάστρες
uCoin