+

Αίγυπτος > Σουλτάνος Αμπντουλαζίζ (1861 - 1875)

Ποικιλία
138
Έτος
Έτος4p10p20p40p1q2½q5q10q20q25q50q100qΈτος
4p10p/Ag-n
10p/Ag-o
10p/Br
20p/Ag-n
20p/Ag-o
20p/Br
20p/Cu
40p
40p/f
1q/n
1q/o
2½q/٤
2½q/n
2½q/o
5q/Ag
5q/Ag-n
5q/Ag-o
5q/Au
10q/Ag
10q/Ag-n
10q/Ag-o
10q/Au
20q/Ag-n
20q/Ag-o
25q50q100q١٢٧٧١٢٧٧
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κίρς = 40 Πάρα
4p - 4 Πάρα
10p - 10 Πάρα
20p - 20 Πάρα
40p - 40 Πάρα
1q - 1 Κίρσχ
2½q - 2½ Κίρσχ
5q - 5 Κίρσχ
10q - 10 Κίρσχ
20q - 20 Κίρσχ
25q - 25 Κίρσχ
50q - 50 Κίρσχ
100q - 100 Κίρσχ
uCoin