+

Ελ Σαλβαδόρ > Δημοκρατία του Ελ Σαλβαδόρ (1889 - 1918)

Έτος1c3c5c10c20c25c50c$1$2½$5$10$20Έτος
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1918
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1917
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1916
1c3c5c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1915
 -  - 5c10c - 25c - $1 -  -  -  - 1914
1c3c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1913
 -  - 5c10c - 25c - $1 -  -  -  - 1911
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1909
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1908
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1904
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1896
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1895
 -  -  -  -  -  - 50c$1 -  -  -  - 1894
1c - 5c -  -  - 50c$1 -  -  -  - 1893
1c - 5c10c20c - 50c/face
50c/flag
$1/face
$1/flag
$2½$5$10$201892
1c3c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1889
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
3c - 3 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
$2½ - 2,5 Πέσος
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
$20 - 20 Πέσος
uCoin