+

Εσθονία > Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ) (2011 - 2019)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c20c50c€1€2Έτος
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c5c - 20c -  -  - 2017
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c -  -  -  -  -  - 2015
1c2c -  -  -  -  -  - 2012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
Νομισματικό Σύστημα: 1 ευρώ = 100 λεπτά
1c - 1 euro cent
2c - 2 euro cent
5c - 5 euro cent
10c - 10 euro cent
20c - 20 euro cent
50c - 50 euro cent
€1 - 1 Ευρώ
€2 - 2 Ευρώ
uCoin