+

Εσθονία > Α' Δημοκρατία (Κορώνα) (1928 - 1940)

Έτος1s2s5s10s20s25s50s1KR2KRΈτος
1s -  -  -  -  -  -  -  - 1939
 -  -  -  -  -  - 50s -  - 1936
 -  -  -  - 20s -  -  -  - 1935
 - 2s -  -  -  -  - 1KR - 1934
 -  - 5s10s -  -  -  -  - 1931
 -  -  -  -  -  -  -  - 2KR1930
1s -  -  -  -  -  -  -  - 1929
 -  -  -  -  - 25s -  -  - 1928
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Σεντί
1s - 1 Σέντ
2s - 2 Σεντί
5s - 5 Σεντί
10s - 10 Σεντί
20s - 20 Σεντί
25s - 25 Σεντί
50s - 50 Σεντί
1KR - 1 Κρόον (κορώνα)
2KR - 2 Κρόονι (κορώνες)
uCoin