+

Αιθιοπία > Ομοσπονδιακή Δημοκρατία (1977 - 2016)

Ποικιλία
4
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1s5s10s25s50s1BΈτος
 -  -  - 25s50s1B፳፻፰፳፻፰
 - 5s10s25s50s - ፳፻፬፳፻፬
 -  -  -  -  - 1B፳፻፪፳፻፪
 - 5s10s25s50s - ፪ ሺ ህ፪ ሺ ህ
 - 5s -  -  -  - ፲፱፻፺፱፲፱፻፺፱
 - 5s10s -  -  - ፲፱፻፺፰፲፱፻፺፰
 -  - 10s25s50s - ፲፱፻፺፯፲፱፻፺፯
1s5s10s25s50s - ፲፱፻፺፮፲፱፻፺፮
1s5s/Br
5s/St
10s/Br
10s/St
25s/Br
25s/St
50s/CuNi
50s/St
 - ፲፱፻፷፱፲፱፻፷፱
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπίρ = 100 Σαντίμ
1s - 1 Σαντίμ
5s - 5 Σαντίμ
10s - 10 Σαντίμ
25s - 25 Σαντίμ
50s - 50 Σαντίμ
1B - 1 Μπίρρ
uCoin