+

Αιθιοπία > Αυτοκράτωρ Μενελίκ Β΄ (1889 - 1931)

Ποικιλία
2
Έτος1/100Br¼g1/32Br½g1g⅛Br¼Br½Br1Br¼W½W1WΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½W1W፲፱፻፳፫፲፱፻፳፫
 -  -  -  - 1g - ¼Br - 1Br -  -  - ፲፷፻፺፭፲፷፻፺፭
 -  -  -  -  -  -  -  - 1Br -  -  - ፲፷፻፺፪፲፷፻፺፪
 -  -  -  - 1g -  -  -  -  -  -  - ፲፷፻፺፩፲፷፻፺፩
1/100Br - 1/32Br
1/32Br/l
 - 1g
1g/A
 - ¼Br
¼Br/A
½Br
½Br/A
1Br¼W½W1W፲፷፻፹፱፲፷፻፹፱
 - ¼g - ½g1g⅛Br¼Br½Br1Br -  -  - ፲፷፻፹፷፲፷፻፹፷
 -  -  -  -  - ⅛Br¼Br½Br1Br -  -  - ፲፷፻፹፯፲፷፻፹፯
Νομισματικό Σύστημα: 1 Βέρκ = 4 Μπίρ = 32 Γκέρς
¼g - ¼ Κέρς
½g -  ½ Κέρς
1g - 1 Κέρς
1/100Br - 1/100 Μπίρ
1/32Br - 1/32 Μπίρ
⅛Br - ⅛ Μπίρ
¼Br - ¼ Μπίρ
½Br - ½ Μπίρ
1Br - 1 Μπίρρ
¼W - ¼ Βερκ
½W - ½ Βερκ
1W - 1 Βερκ
uCoin