+

Φινλανδία > Δημοκρατία της Φινλανδίας (1963 - 2001)

Ποικιλία
20
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1p5p10p20p50p1mk5mk10mkΈτος
 -  - 10p - 50p1mk5mk10mk2001
 -  - 10p - 50p1mk5mk10mk2000
 -  - 10p - 50p1mk5mk10mk1999
 -  - 10p - 50p1mk5mk10mk1998
 -  - 10p - 50p1mk5mk10mk1997
 -  - 10p - 50p1mk5mk10mk1996
 -  - 10p - 50p1mk5mk10mk1995
 -  - 10p - 50p1mk5mk10mk1994
 -  - 10p - 50p1mk/n AlBr
1mk/n CuNi
1mk/o
5mk/new
5mk/old
10mk1993
 -  - 10p - 50p1mk5mk/new
5mk/old
 - 1992
 -  - 10p - 50p1mk5mk - 1991
 - 5p10p/new
10p/old
20p50p/new
50p/old
1mk5mk - 1990
 - 5p10p20p50p1mk5mk - 1989
 - 5p10p20p50p1mk5mk - 1988
 - 5p10p20p50p1mk5mk - 1987
 - 5p10p20p50p1mk5mk - 1986
 - 5p10p20p50p1mk5mk - 1985
 - 5p10p20p50p1mk5mk - 1984
 - 5p10p20p50p1mk5mk - 1983
 - 5p10p20p50p1mk5mk - 1982
 - 5p10p20p50p1mk5mk - 1981
 - 5p10p20p50p1mk5mk - 1980
1p5p10p20p50p1mk5mk - 1979
1p5p10p20p50p1mk5mk - 1978
1p5p/Al
5p/Cu
10p20p50p1mk5mk - 1977
1p5p10p20p50p1mk5mk - 1976
1p5p10p20p50p1mk5mk - 1975
1p5p10p20p50p1mk5mk - 1974
1p5p10p20p50p1mk5mk - 1973
1p5p10p20p50p1mk5mk - 1972
1p5p10p20p50p1mk -  - 1971
1p5p10p20p50p1mk -  - 1970
1p/Al
1p/Cu
5p10p20p50p1mk -  - 1969
1p5p10p20p50p1mk -  - 1968
1p5p10p20p50p1mk -  - 1967
1p5p10p20p50p1mk -  - 1966
1p5p10p20p50p1mk -  - 1965
1p5p10p20p50p1mk -  - 1964
1p5p10p20p50p -  -  - 1963
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φινλανδικό Μάρκο = 100 Πέννια
1p - 1 Πένι
5p - 5 Πένια
10p - 10 Πένια
20p - 20 Πένια
50p - 50 Πένια
1mk - 1 Μάρκο (Μάρκκα)
5mk - 5 Μάρκα (Μάρκκα)
10mk - 10 Μάρκα (Μάρκκα)
uCoin