+

Φινλανδία > Δημοκρατία της Φινλανδίας (1918 - 1962)

Ποικιλία
2
Έτος1p5p10p25p50p1mk5mk10mk20mk50mk100mk200mkΈτος
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk -  - 1962
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk -  - 1961
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk100mk - 1960
 -  -  -  -  - 1mk5mk - 20mk - 100mk200mk1959
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk100mk200mk1958
 -  -  -  -  - 1mk5mk - 20mk - 100mk200mk1957
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk100mk200mk1956
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk -  - 1955
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk -  - 1954
 -  -  -  -  - 1mk/Fe
1mk/Ni
5mk/Fe
5mk/Ni
10mk20mk50mk -  - 1953
 -  -  -  -  - 1mk/n
1mk/o
5mk/Br
5mk/Fe
10mk20mk50mk -  - 1952
 -  -  -  -  - 1mk/Cu
1mk/Fe
5mk -  -  -  -  - 1951
 -  -  -  -  - 1mk/Cu
1mk/Fe
5mk -  -  -  -  - 1950
 -  -  -  -  - 1mk5mk -  -  -  -  - 1949
 -  -  -  - 50p1mk5mk -  -  -  -  - 1948
 -  -  -  - 50p1mk5mk -  -  -  -  - 1947
 -  -  -  - 50p1mk5mk -  -  -  -  - 1946
 -  - 10p25p50p1mk -  -  -  -  -  - 1945
 -  - 10p25p50p1mk -  -  -  -  -  - 1944
 - 5p10p/Cu
10p/Fe
25p/Cu
25p/Fe
50p/Cu
50p/Fe
1mk/Cu
1mk/Fe
 -  -  -  -  -  - 1943
 - 5p10p25p50p1mk5mk -  -  -  -  - 1942
 - 5p10p25p50p1mk5mk -  -  -  -  - 1941
 - 5p10p25p/Cu
25p/CuNi
50p/Cu
50p/CuNi
1mk/Cu
1mk/CuNi
5mk -  -  -  -  - 1940
 - 5p10p25p50p1mk5mk10mk20mk -  -  - 1939
 - 5p10p25p50p1mk5mk10mk20mk -  -  - 1938
 - 5p10p25p50p1mk5mk10mk20mk -  -  - 1937
 - 5p10p25p50p1mk5mk10mk20mk -  -  - 1936
 - 5p10p25p50p - 5mk10mk20mk -  -  - 1935
 - 5p10p25p50p -  - 10mk20mk -  -  - 1934
 -  -  -  -  - 1mk5mk -  -  -  -  - 1933
 - 5p -  -  - 1mk5mk10mk20mk -  -  - 1932
 -  - 10p -  - 1mk5mk10mk20mk -  -  - 1931
 - 5p10p25p - 1mk5mk10mk -  -  -  - 1930
 - 5p10p25p50p1mk5mk10mk -  -  -  - 1929
 - 5p10p25p - 1mk5mk10mk -  -  -  - 1928
 - 5p10p25p -  -  -  -  -  -  -  - 1927
 -  - 10p25p -  -  -  -  -  - 100mk200mk1926
 -  -  - 25p -  -  -  -  -  -  -  - 1925
1p - 10p -  - 1mk -  -  -  -  -  - 1924
1p - 10p - 50p1mk -  -  -  -  -  - 1923
1p5p10p -  - 1mk -  -  -  -  -  - 1922
1p5p10p25p50p1mk -  -  -  -  -  - 1921
1p5p10p -  -  -  -  -  -  -  -  - 1920
1p5p10p -  -  -  -  -  -  -  -  - 1919
 - 5p/lion
5p/trump
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1918
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φινλανδικό Μάρκο = 100 Πέννια
1p - 1 Πένι
5p - 5 Πένια
10p - 10 Πένια
25p - 25 Πένια
50p - 50 Πένια
1mk - 1 Μάρκο (Μάρκκα)
5mk - 5 Μάρκα (Μάρκκα)
10mk - 10 Μάρκα (Μάρκκα)
20mk - 20 Μάρκα (Μάρκκα)
50mk - 50 Μάρκα (Μάρκκα)
100mk - 100 Μάρκα (Μάρκκα)
200mk - 200 Μάρκα (Μάρκκα)
uCoin