+

Φινλανδία > Αυτοκράτορας Νικόλαος Β' (1895 - 1917)

Έτος1p5p10p25p50p1mk2mk10mk20mkΈτος
1p5p/Eagle
5p/NII
10p/Eagle
10p/NII
25p
25p/♔
50p
50p/♔
 -  -  -  - 1917
1p5p10p25p50p -  -  -  - 1916
1p5p10p25p50p1mk -  -  - 1915
1p5p10p - 50p -  -  -  - 1914
1p5p10p25p -  -  - 10mk20mk1913
1p5p10p -  -  -  -  - 20mk1912
1p5p10p - 50p -  -  - 20mk1911
 - 5p10p25p -  -  -  - 20mk1910
1p - 10p25p -  -  -  -  - 1909
1p5p10p25p50p1mk2mk -  - 1908
1p5p10p25p50p1mk2mk -  - 1907
1p5p - 25p -  - 2mk -  - 1906
1p5p10p -  -  - 2mk10mk - 1905
1p -  -  -  -  -  - 10mk20mk1904
1p -  -  -  -  -  -  - 20mk1903
1p -  - 25p -  -  -  -  - 1902
1p5p - 25p -  -  -  -  - 1901
1p - 10p -  -  -  -  -  - 1900
1p5p10p25p -  -  -  -  - 1899
1p5p10p25p -  -  -  -  - 1898
 - 5p10p25p -  -  -  -  - 1897
 - 5p10p -  -  -  -  -  - 1896
1p - 10p -  -  -  -  -  - 1895
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φινλανδικό Μάρκο = 100 Πέννια
1p - 1 Πένι
5p - 5 Πένια
10p - 10 Πένια
25p - 25 Πένια
50p - 50 Πένια
1mk - 1 Μάρκο (Μάρκκα)
2mk - 2 Μάρκα
10mk - 10 Μάρκα (Μάρκκα)
20mk - 20 Μάρκα (Μάρκκα)
uCoin