+

Φινλανδία > Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Γ' (1881 - 1894)

Έτος1p5p10p25p50p1mk10mk20mkΈτος
1p -  - 25p -  -  -  - 1894
1p -  -  - 50p1mk -  - 1893
1p5p -  - 50p1mk -  - 1892
1p - 10p25p50p -  - 20mk1891
 -  - 10p25p50p1mk -  - 1890
 - 5p10p25p50p -  -  - 1889
1p5p -  -  -  -  -  - 1888
1p -  -  -  -  -  -  - 1884
1p -  -  -  -  -  -  - 1883
1p -  -  -  -  - 10mk - 1882
1p -  -  -  -  - 10mk - 1881
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φινλανδικό Μάρκο = 100 Πέννια
1p - 1 Πένι
5p - 5 Πένια
10p - 10 Πένια
25p - 25 Πένια
50p - 50 Πένια
1mk - 1 Μάρκο (Μάρκκα)
10mk - 10 Μάρκα (Μάρκκα)
20mk - 20 Μάρκα (Μάρκκα)
uCoin