+

Φινλανδία > Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β' (1864 - 1880)

Έτος1p5p10p25p50p1mk2mk10mk20mkΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  - 20mk1880
 -  -  -  -  -  -  - 10mk20mk1879
 -  -  -  -  -  -  - 10mk20mk1878
1p - 10p25p50p -  -  -  - 1876
1p5p10p25p -  -  -  -  - 1875
1p -  -  - 50p1mk2mk -  - 1874
1p5p - 25p -  -  -  -  - 1873
1p5p - 25p50p1mk2mk -  - 1872
1p -  - 25p50p -  -  -  - 1871
1p5p -  -  -  - 2mk -  - 1870
1p -  - 25p50p -  -  -  - 1869
 -  -  - 25p50p -  -  -  - 1868
1p5p10p25p - 1mk -  -  - 1867
1p5p10p25p50p1mk2mk -  - 1866
1p5p10p25p50p1mk2mk -  - 1865
1p -  -  - 50p1mk -  -  - 1864
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φινλανδικό Μάρκο = 100 Πέννια
1p - 1 Πένι
5p - 5 Πένια
10p - 10 Πένια
25p - 25 Πένια
50p - 50 Πένια
1mk - 1 Μάρκο (Μάρκκα)
2mk - 2 Μάρκα
10mk - 10 Μάρκα (Μάρκκα)
20mk - 20 Μάρκα (Μάρκκα)
uCoin