+

Γαλλία > Κυβέρνηση Βισί (1941 - 1944)

Ποικιλία
15
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10c20c50c1F2F5FΈτος
10c20c/Fe
20c/Zn
50c1F2F - 1944
10c/old
10c/new
20c50c1F2F - 1943
10c20c50c1F -  - 1942
10c20c/20
20c/VINGT
 -  -  - 5F1941
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
10c - 10 Σεντίμς
20c - 20 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
uCoin