+

Γαλλία > Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ) (1999 - 2018)

Ταξινόμηση: Έτος
Έτος1c2c5c10c20c50c€1€2Έτος
1c2c5c10c20c -  - €22018
1c2c5c10c20c -  - €22017
1c2c5c10c -  -  - €22016
1c2c5c10c20c -  - €22015
1c2c5c10c20c -  - €22014
1c2c5c10c20c -  - €22013
1c2c5c10c -  -  - €22012
1c2c5c10c20c -  - €22011
1c2c5c10c20c -  -  - 2010
1c2c5c10c20c -  -  - 2009
1c2c5c10c20c -  -  - 2008
1c2c5c10c20c -  -  - 2007
1c2c5c10c -  -  -  - 2006
1c2c5c10c -  -  -  - 2005
1c2c5c10c -  -  -  - 2004
1c2c5c10c -  -  -  - 2003
1c - 5c10c20c50c€1€22002
1c2c5c10c20c50c€1€22001
1c2c5c10c20c50c€1€22000
1c2c5c10c20c50c€1€21999
Νομισματικό Σύστημα: 1 ευρώ = 100 λεπτά
1c - 1 euro cent
2c - 2 euro cent
5c - 5 euro cent
10c - 10 euro cent
20c - 20 euro cent
50c - 50 euro cent
€1 - 1 Ευρώ
€2 - 2 Ευρώ
uCoin