+

Γαλλία > Αυτοκράτορας Ναπολέων Γ' (1852 - 1870)

Ποικιλία
414
Έτος1c2c5c10c20c50c1F2F5F10F20F50F100FΈτος
1c -  -  -  -  - 1F2F5F - 20F - 100F1870
 -  -  -  -  - 50c1F2F5F/Ag
5F/Au
10F20F - 100F1869
 -  -  -  - 20c50c1F2F5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1868
 -  -  -  - 20c50c1F2F5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1867
 -  -  -  - 20c50c1F2F5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1866
 -  - 5c10c - 50c -  - 5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1865
 -  - 5c10c20c50c -  - 5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1864
 -  - 5c10c20c50c1F - 5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1863
1c2c5c10c20c50c1F - 5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1862
1c2c5c10c - 50c1F - 5F10F20F -  - 1861
 -  -  -  - 20c50c1F - 5F10F20F - 100F1860
 -  -  -  - 20c50c1F2F5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1859
 -  -  -  - 20c50c1F2F5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1858
1c2c5c10c20c50c1F2F5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1857
1c2c5c10c20c50c1F2F5F/Ag
5F/Au
10F20F50F100F1856
1c2c5c10c20c50c1F2F5F/Ag
5F/Au
10F/19
10F/17
20F50F100F1855
1c2c5c10c20c50c1F2F5F/Ag
5F/Au
10F20F -  - 1854
1c2c5c10c20c50c1F2F -  - 20F -  - 1853
 -  -  - 10c - 50c1F - 5F - 20F -  - 1852
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1c - 1 Σεντίμ
2c - 2 Σεντίμς
5c - 5 Σεντίμς
10c - 10 Σεντίμς
20c - 20 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
50F - 50 Φράγκα
100F - 100 Φράγκα
uCoin