+

Γαλλία > Β' Δημοκρατία (1848 - 1851)

Ποικιλία
30
Έτος1c20c50c1F2F5F10F20FΈτος
1c20c50c1F2F5F10F20F1851
1c20c50c1F2F5F10F20F1850
1c20c50c1F2F5F/old
5F/new
 - 20F/new
20F/old
1849
1c -  -  -  - 5F - 20F1848
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1c - 1 Σεντίμ
20c - 20 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
uCoin