+

Γαλλική Ισημερινή Αφρική > Γαλλική αποικία (1942 - 1958)

Έτος5c10c25c50c1F2F5F10F25FΈτος
 -  -  -  -  -  - 5F10F25F1958
 -  -  -  - 1F2F -  -  - 1948
5c10c25c50c1F -  -  -  - 1943
 -  -  - 50c1F -  -  -  - 1942
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
5c - 5 Σεντίμς
10c - 10 Σεντίμς
25c - 25 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
25F - 25 Φράγκα
uCoin