+

Γαλλική Γουιάνα > Γαλλική αποικία (1780 - 1846)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος2s3s10cΈτος
 - 3s10c1846
 -  - 10c1818
2s -  - 1816
2s -  - 1790
2s -  - 1789
2s -  - 1788
2s -  - 1787
2s -  - 1786
2s -  - 1783
2s -  - 1782
2s3s - 1781
2s -  - 1780
2s - 2 Σούς
3s - 3 Σούς
10c - 10 Σεντίμς
uCoin