+

Γαλλική Γουιάνα > Γαλλική αποικία (1780 - 1846)

Αναγραφόμενη Αξία
Ταξινόμηση: Έτος
Έτος2s10cΈτος
 - 10c1846
 - 10c1818
2s - 1816
2s - 1790
2s - 1789
2s - 1788
2s - 1787
2s - 1786
2s - 1783
2s - 1782
2s - 1781
2s - 1780
2s - 2 Σούς
3s - 3 Σούς
10c - 10 Σεντίμς
uCoin