+

Γαλλική Ινδοκίνα > Γαλλική Ινδοκίνα (1885 - 1954)

Ποικιλία
33
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος¼c2s½c1c5c10c20c50c1pΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  - 1p1947
 -  -  -  - 5c -  - 50c1p1946
 -  -  -  -  - 10c20c -  - 1945
¼c -  -  -  -  -  -  -  - 1944
¼c -  - 1c5c -  -  -  - 1943
¼c -  -  -  -  -  -  -  - 1942
¼c -  - 1c - 10c20c -  - 1941
 -  - ½c/Br
½c/Zn
1c - 10c -  -  - 1940
 -  - ½c/Br
½c/Zn
1c5c10c/CuNi
10c/Ni
20c/CuNi
20c/Ni
 -  - 1939
 -  - ½c1c5c -  -  -  - 1938
 -  - ½c1c5c10c20c -  - 1937
 -  - ½c -  -  -  - 50c - 1936
 -  - ½c -  -  -  -  -  - 1935
 -  -  - 1c - 10c -  - 1p1931
 -  -  - 1c5c10c20c -  - 1930
 -  -  -  -  - 10c20c -  - 1929
 -  -  -  -  - 10c20c - 1p1928
 -  -  - 1c - 10c20c - 1p1927
 -  -  - 1c -  -  -  - 1p1926
 -  -  -  - 5c10c20c - 1p1925
 -  -  -  - 5c10c20c - 1p1924
 -  -  - 1c5c10c20c -  - 1923
 -  -  - 1c - 10c20c - 1p1922
 -  -  - 1c - 10c20c - 1p1921
 -  -  - 1c - 10c20c -  - 1920
 -  -  - 1c - 10c -  -  - 1919
 -  -  - 1c -  -  -  -  - 1918
 -  -  - 1c - 10c -  -  - 1917
 -  -  - 1c - 10c20c -  - 1916
 -  -  - 1c - 10c20c -  - 1914
 -  -  - 1c - 10c20c - 1p1913
 -  -  - 1c - 10c20c -  - 1912
 -  -  - 1c - 10c20c -  - 1911
 -  -  - 1c - 10c -  - 1p1910
 -  -  - 1c - 10c20c - 1p1909
 -  -  - 1c - 10c20c - 1p1908
 -  -  -  -  -  -  -  - 1p1907
 -  -  - 1c -  -  -  - 1p1906
 -  -  -  -  -  -  -  - 1p1905
 -  -  -  -  -  -  -  - 1p1904
 -  -  - 1c - 10c20c - 1p1903
 - 2s - 1c - 10c20c - 1p1902
 - 2s - 1c - 10c20c - 1p1901
 - 2s - 1c - 10c20c - 1p1900
 - 2s - 1c - 10c20c - 1p1899
 - 2s - 1c - 10c20c - 1p1898
 - 2s - 1c - 10c20c - 1p1897
 -  -  - 1c - 10c20c50c1p1896
 -  -  - 1c - 10c/new
10c/old
20c/new
20c/old
50c1p/new
1p/old
1895
 - 2s - 1c - 10c20c50c1p1894
 - 2s - 1c - 10c20c - 1p1893
 - 2s - 1c - 10c20c -  - 1892
 -  -  -  -  -  -  -  - 1p1890
 - 2s - 1c - 10c20c50c1p1889
 - 2s - 1c - 10c -  - 1p1888
 - 2s - 1c -  - 20c - 1p1887
 -  -  - 1c -  -  -  - 1p1886
 -  -  - 1c - 10c20c50c1p1885
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πιάστρα = 100 Σεντίμς = 500 Σαπέκι
2s - 2 Σαπέκε
¼c - ¼ centieme
½c - ½ centieme
1c - 1 centieme
5c - 5 centiemes
10c - 10 centiemes
20c - 20 centiemes
50c - 50 centiemes
1p - 1 Πιάστρα
uCoin