+

Γαλλική Ωκεανία > Γαλλικό υπερπόντιο έδαφος (1949 - 1952)

Έτος
Έτος50c1F2F5FΈτος
 -  -  - 5F1952
50c1F2F - 1949
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
uCoin