+

Γαλλική Πολυνησία > Γαλλική Υπερπόντια Συλλογικότητα (1965 - 2018)

Ποικιλία
6
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος50c1F2F5F10F20F50F100FΈτος
 -  - 2F -  -  -  - 100F2019
 - 1F2F5F10F20F50F100F2018
 - 1F2F5F10F20F50F100F2017
 -  - 2F5F10F20F50F - 2016
 - 1F2F5F10F20F50F100F2015
 - 1F2F5F10F20F50F100F2014
 - 1F2F5F10F20F50F100F2012
 - 1F2F5F10F20F50F100F2011
 -  - 2F5F10F20F50F100F2010
 - 1F2F5F10F20F50F100F2009
 - 1F2F5F10F20F50F100F2008
 - 1F2F5F10F20F50F100F2007
 - 1F2F5F10F20F50F100F2006
 -  - 2F5F10F20F50F100F2005
 - 1F2F5F10F20F50F100F2004
 - 1F2F5F10F20F50F100F2003
 - 1F2F5F10F20F50F100F2002
 - 1F2F5F10F20F50F100F2001
 - 1F2F5F10F20F50F100F2000
 - 1F2F5F10F20F50F100F1999
 - 1F2F5F10F20F50F100F1998
 - 1F2F5F10F20F50F100F1997
 - 1F2F5F10F20F50F100F1996
 - 1F2F - 10F20F50F100F1995
 - 1F - 5F -  -  -  - 1994
 - 1F2F5F10F20F -  - 1993
 - 1F - 5F10F20F - 100F1992
 - 1F2F5F10F20F50F100F1991
 - 1F2F5F -  -  -  - 1990
 - 1F2F -  -  -  -  - 1989
 -  - 2F5F - 20F50F100F1988
 - 1F2F5F -  -  - 100F1987
 - 1F2F5F10F20F - 100F1986
 - 1F2F - 10F - 50F - 1985
 - 1F2F5F10F20F - 100F1984
 - 1F2F5F10F20F -  - 1983
 - 1F2F5F10F - 50F100F1982
 - 1F -  -  -  -  -  - 1981
 - 1F2F - 10F20F -  - 1979
 - 1F2F5F - 20F -  - 1977
 -  -  -  -  -  -  - 100F1976
 - 1F2F5F10F20F50F - 1975
 -  - 2F - 10F20F -  - 1973
 -  -  -  - 10F20F -  - 1972
 -  -  -  -  - 20F -  - 1970
 -  -  -  -  - 20F -  - 1969
 -  -  -  - 10F20F50F - 1967
50c1F2F5F -  -  -  - 1965
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
50F - 50 Φράγκα
100F - 100 Φράγκα
uCoin