+

Γαλλική Δυτική Αφρική > Γαλλική αποικία (1944 - 1958)

Έτος50c1F2F5F10F25FΈτος
 -  -  -  - 10F25F1957
 -  -  - 5F10F25F1956
 - 1F2F -  -  - 1955
 - 1F2F -  -  - 1948
50c1F -  -  -  - 1944
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
25F - 25 Φράγκα
uCoin